Naši kandidáti o programu

 

Růžička Miloš Ing.

 

1. Ing. Miloš Růžička

55 let, projektový manager, starosta MČ, Městská část Praha – Ďáblice, člen STAN.

Naučili jsme se připravovat projekty, sledovat příležitosti a psát grantové žádosti, protože chceme v maximální míře šetřit vlastní příjmy a dřívější úspory. Proto budeme i nadále v maximální míře využívat možností účelových dotací a grantů pro velké i menší investice do majetku i na podporu veřejného života v naší městské části.
Řídit městskou část pro nás neznamená jen v pohodlí hlídat utracení peněz zaslaných na provoz z Prahy.
Osobně nabízím svůj čas, přes 30 let zkušeností z různých obchodně – technických a uměleckých oborů a 12 let komunální praxe výsledky, které lze snadno ověřit.

Kandiduji i do zastupitelstva hl. m. Prahy na kandidátce č. 6, na 11. místě.

 

Dvořák Tomáš Ing.

 

2. Ing. Tomáš Dvořák

55 let, stavební inženýr, člen rady MČ, Městská část Praha – Ďáblice, bez politické příslušnosti.

I po dlouhých dvanácti letech aktivního vystupování proti dalšímu rozšiřování skládky a prodlužování délky skládkování budeme nadále pokračovat v tomto trendu. Máme připravenu rozsáhlou argumentaci na podporu ukončení skládkování a pro vyjednávání o otázkách souvisejících s rozvojem, ekonomikou a životním prostředím.

 

Dvořáková Simona Mgr.

 

3. Mgr. Simona Dvořáková

41 let, překladatelka, učitelka, organizátorka kulturních akcí MČ, Městská část Praha – Ďáblice, bez politické příslušnosti. 

Dál chceme a umíme rozvíjet provoz námi založeného komunitního centra Vlna, které slouží a pomáhá seniorům, potřebným spoluobčanům i ostatním sousedům všech generací jako zázemí pro různé zájmové aktivity (kroužky, dílny, akce zdravotního, sociálního a preventivního charakteru, volná setkání, dětské oslavy, zázemí pro sportovní aktivity na hřišti a v okolí, atp.)

 

Tesař Ludvík Ing. Ph.D.

 

4. Ing. Ludvík Tesař  Ph.D.

47 let, IT – vývojář, programátor, Městská část Praha – Ďáblice, bez politické příslušnosti.

Připravíme Ďáblice na sucho – nejen finančně podporujeme účinné zachytávání dešťových vod občany i institucemi. Zajistíme pasportizaci veřejně přístupných studní na katastru Ďáblic včetně zaměření jejich hladin a zjištění kvality vody. U nejvydatnějších zdrojů provedeme jejich vyčištění.

 

Stránská Markéta

 

5. Markéta Stránská

49 let, produkční, členka rady MČ, Městská část Praha – Ďáblice, bez politické příslušnosti.

Zajistíme další rozvoj centra obce/náměstí – provedeme další stavební úpravy, výsadbu nové parkové zeleně a další estetické úpravy včetně vodních prvků a uměleckých instalací na Náměstí a v Zahradě u Vlny.

 

Kříž Jiří Mgr.

 

6. Mgr. Jiří Kříž

49 let, advokát, Městská část Praha – Ďáblice, bez politické příslušnosti.

Chceme uskutečnit přírodě blízkou úpravu rybníku ve „Velké Ohradě“ na retenční nádrž a svedení části dešťových vod z horní části Ďáblic do tohoto prostoru. S řadou vlastníků máme spolupráci na tomto projektu domluvenou, klíčová je ale stálá nejistota a nesrozumitelná budoucnost vlastnictví církevních pozemků. Za dané společenské situace odmítáme nátlakové akce vůči církvi z pozice státní správy i samosprávy, moudré je chvíli počkat.

 

Pavel Jindřich Ing.

 

7.   Ing. Jindřich Pavel

47 let, projektový manager IT, Městská část Praha – Ďáblice, bez politické příslušnosti.

Bohatství obce roste. Ve spolupráci s dalšími starosty se podařilo vyjednat významné navýšení provozní dotace z rozpočtu Prahy. Ještě v roce 2014 to bylo 9 mil. Kč, nyní jsme na 21 mil. Kč!
Do vlastnictví jsme také získali nové pozemky, vč. stavebních.
S investory vždy dojednáváme splnění mnoha podmínek jak z pohledu ochrany krajiny, prostupnosti území a zeleně, tak z pohledu dopravy, odpadů a veřejné vybavenosti. Uzavřeli jsme dohody o kompenzacích v celkové hodnotě cca 19 mil. Kč.

 

Rabušicová Marie

 

8. Marie Rabušicová

62 let, pečovatelka v důchodu, Městská část Praha – Ďáblice, bez politické příslušnosti.

Chceme garantovat a dál rozvíjet sociální, kulturní a preventivní programy užitečné pro spokojený život seniorů. Velmi nám záleží na spolupráci s nimi.
Na Náměstí vznikla bezbariérová klubovna seniorů s rukodělnou dílnou. Celý prostor chceme dlouhodobě podporovat v provozu pro tento účel.
Těším se na výsadbu nejrozsáhlejší stromové linie v Ďáblicích (okraj rekreační louky u hvězdárny)a na doplnění výsadby Na Znělci a novém Náměstí.

 

Blažková Ilona Mgr.

 

9. Mgr. Ilona Blažková

44 let, dětská psycholožka, Městská část Praha – Ďáblice, bez politické příslušnosti.

Těším se na další zajímavé programy pro děti a na nový projekt dětské skupiny. Zdraví dětí je pro naši budoucnost velmi důležitá. I proto jsme proti nákladní a kamionové tranzitní dopravě vedoucí přes Ďáblice. Kamiony patří na obchvat za městem. Nepřejeme si další dálnici, která by ještě zhoršila současnou nepříznivou úroveň znečištění ovzduší a hluku. Nepřejeme si další zátěž pro zdraví ďáblických obyvatel.

 

Klímek Michal

 

10. Michal Klímek

25 let, automobilový technik, Městská část Praha – Ďáblice, bez politické příslušnosti.

Jako aktivní fotbalista a rekreační hokejista chci v Ďáblicích podpořit rozvoj sportovních hřišť a příležitostí pro místní sportovce, mládež a veřejnost.

 

Hrdlička Jan Ing.

 

11. Ing. Jan Hrdlička

53 let, projektový manager ve stavebnictví, sportovní trenér mládeže, Městská část Praha – Ďáblice, bez politické příslušnosti.

Budeme iniciovat kroky k urychlené modernizaci hlavní tlakové stanice ďáblické splaškové kanalizace. Bez těchto kroků by jednoznačně nejvíce obyvatel Ďáblic negativně zasáhla nedostatečná kapacita kompresorové stanice vedoucí k zastavení výstavby veřejné vybavenosti, stejně jako výstavby tolik potřebných bytů.

 

Sailer Vladimír

 

12. Vladimír Sailer

58 let, umělecký kovář, Městská část Praha – Ďáblice, bez politické příslušnosti. 

Podporujeme revitalizaci historického centra Ďáblic: Památkovou zónu považujeme za bohatství i velkou příležitost budoucího rozvoje celých Ďáblic. Sledujeme vyjasnění vlastnických vztahů. Budeme pokračovat v jednáních o budoucnosti ďáblických statků, zámečku s kaplí a jejich okolí.

 

Adamová Zuzana MUDr.

 

13. MUDr. Zuzana Adamová

60 let, ambulantní gynekolog - porodník, Městská část Praha – Ďáblice, bez politické příslušnosti.

Chceme pěší a cyklo propojení Ďáblic, Blat a Čakovic podél Mratínského potoka.  
Projednáváme vybudování dvou pěších koridorů mezi ulicí Spořickou a Ďáblickým hájem. 
Nejtěžším úkolem pro tak malou obec na okraji hlavního městaale bude zajištění provozu v nových ordinacích obecního domu s lékárnou. To chce hodně zkušený tým, silné osobnosti ve vedení městské části a velkou podporu Prahy, pojišťoven i nás všech.

 

Täubel Jan Ing.

 

14. Ing. Jan Täubel

70 let, manager strojařských firem v důchodu, Městská část Praha – Ďáblice, bez politické příslušnosti.

Zasadíme se o změnu pravidel parkování v Praze. Dál budeme hájit zájmy ďáblických občanů jak v otázkách MHD (viz např. několikeré zkrácení intervalů), tak parkování v jiných městských částech, které chceme změnit tak, aby i ďáblický občan byl plnoprávným občanem nejen Prahy 8.

 

Mošnička Michal

 

15. Michal Mošnička

53 let, finanční analytik - jednatel, předseda SK Ďáblice a trenér mládeže, Městská část Praha – Ďáblice, bez politické příslušnosti.

Podporujeme výstavbu zakrytého celoročního multifunkčního hřiště: jedná se o první universální povrch v Ďáblicích určený pro všechny sporty (kolečkové brusle, florbal, pozemní hokej, košíková, volejbal, rekreační tenis, atp.). Bude využíváno pro školní a tréninkové účely, pro volný sport mládeže a rozvoj ostatních sportů v naší obci.